• معاونت فرهنگی و اجتماعی

  اسماعیل غلامحسینی
  مسئول دفتر معاونت
  شماره تماس: 29902660
  ​​​​​​​ایمیل:
  کشاورز نبی زاده
  مدیر اداره اجرایی
  شماره تماس: 29902661
  ​​​​​​​ایمیل:
 • مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی

  زینت اکبری
  مسئول دفتر مدیریت
  تلفن: 29902250
  حسن ملک محمد
  رئیس اداره کانون ها و تشکل ها
  تلفن: 29902658
  فاطمه برزگری
  رییس اداره فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و کارشناس دوره های فنی و حرفه ای
  تلفن: 29902673
  رضا مقصودی
  مسئول امور بایگانی
  تلفن: 29902660
  مهدی زمانی
  کارشناس نشریات دانشجویی و امور فرهنگی خوابگاه پسران
  تلفن: 29902663
  مرتضی اکبرزاده غلامی
  کارشناس کانون های فرهنگی و هنری
  تلفن: 29902663
  علی عسگر دبیری
  کارشناس خانه فرهنگ​
  تلفن: 29903065​​​​​​​​
  ملیحه ششپری
  رئیس اداره انجمن های علمی دانشجویی
  تلفن: ​​​​​​​29902662 ​​​​​​​- 22431609
  ​​​​​​​رایانامه: anjomanelmi.sbu1@gmail.com

 • اداره مشاوره و آموزش های اجتماعی

  خانم ابطحی
  مسئول دفتر
  تلفن: 29902767

  زهراجانقربانیان
  سرپرست اداره آموزشهای اجتماعی و پیشگیری از آسیبها
  تلفن: 29902767
  خانم خرسندی
  کار​شناس مشاوره
  تلفن: 29902769
  خانم صادقی
  کارشناس آموزش های اجتماعی ​
  تلفن: 29902667
 • مدیریت امور شاهد و ایثارگر

  خانم آذرنیا
  مسئول دفتر
  تلفن: 29902201
  حدیثه حاتمی
  کارشناس امور آموزشی و پژوهشی
  تلفن: 29902218
  اعظم سادات شیرازیها
  کارشناس مسئول امور فرهنگی
  تلفن: 29902206
  فهیمه سعیدی
  کارشناس امور دانشجویی
  تلفن: 29902208
  نسرین جاهدی
  کارشناس امور اجتماعی
  تلفن: 29902204
  مریم اصغری
  کارشناس امور اداری
  تلفن: 29902201