صفحه اصلی
تقدير از پزشكان و كادر درمان دانشگاه به مناسبت روز پزشک
  • 21024 بازدید

به مناسبت روز پزشک و تکریم پزشکان و کادر درمان دانشگاه، با حضور دکتر نصیری رئیس دانشگاه ، دکتر رسولی مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی، دکتر واعظی معاون فرهنگی و اجتماعی، دکتر فارسی معاون دانشجویی و مدیران معاونت فرهنگی و اجتماعی ، از خانم دکتر ویدا ودودی مفید، رئیس اداره بهداشت و درمان، دکتر تفضلی پزشک اداره بهداشت و درمان و همکاران آن مجموعه تقدیر به عمل آمد.

افزودن نظرات