اهم وظایف ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر(مصوب در چهل و نهمین جلسه مورخ 86/5/30 شورای طرح و برنامه شاهد)

 

1. برنامه‌ریزی و زمینه‌سازی اجرای مصوبات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی از شورای طرح و برنامه شاهد، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،
ستاد مرکزی و اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت متبوع
2. نظارت و ارزیابی وضعیت آموزشی، پژوهشی و فرهنگی و رفاهی دانشجویان
3.تقویت بنیه علمی و ارتقاء وضعیت آموزشی
4. طراحی و تدوین برنامه‌های مناسب به منظور جلب مشارکت دانشجویان، اساتید و نهاد‌های ذیربط
5. تنظیم و تدوین برنامه‌های مورد نیاز به منظور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
6. تصویب برنامه و بودجه اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

 

اعضای ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر عبارتند از:

ردیف

​نام و نام خانوادگی

سمت

1​

آقای دکتر ​سید محمودرضا آقامیری

رئیس دانشگاه و رئیس ستاد

2

آقای دکتر عباس سعیدی

معاون آموزشی دانشگاه

3

آقای دکتر مهدی جهانفر

مدیر امور آموزشی دانشگاه

4

آقای دکتر  فاضل جهانگیری

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

5

آقای دکتر محمود احمدی

معاون دانشجویی دانشگاه

6

آقای دکتر امیرحسین نیازپور

استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر

7

آقای دکتر مجید زندی

استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر

8

خانم زهرا رحیمی

مدیر امور شاهد و ایثارگر (دبیر ستاد)

9

آقای اصحاب کریمی

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ

10

خانم بیتا جلالی فراهانی

سرپرست فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران

11

آقای سیدحسن بنی‌هاشم

رئیس اداره آموزش عالی بنیاد شهیدوامور ایثارگران