کلیپ محتوایی اولین جشنواره ملی دانشجویی خون سیاوش
شعرخوانی علی سلیمیان

اولین جشنواره ملی دانشجویی خون سیاوش

شعرخوانی فاطمه بیرانوند
مستند کبریتی اولین جشنواره ملی دانشجویی خون سیاوش-شهید فخری زاده
کلیپ محتوایی دومین جشنواره ملی دانشجویی خون سیاوش
تیزر دومین جشنواره ملی دانشجویی خون سیاوش
افسانه سادات حسینی
آقای محمدپور
شعر خوانی محسن کاویانی

علی سلیمیان

کلیپ محتوایی نفس عمیق
کلیپ محتوایی سومین جشنواره ملی دانشجویی خون سیاوش- با موضوع جهاد علمی

Responsive Image