مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی

ما یک هدف داریم و آن این است: «احترام گذاشتن به کرامت انسانی». کار اصلی معاونت فرهنگی و اجتماعی ارتقای کرامت انسانی همه کسانی است که در دانشگاه هستند و از این طریق ارتقاء دانشگاه شهید بهشتی. برای تحقق این هدف علاوه بر امکانات و شرایط خاص لازمه‌اش عزم جدی و همکاری دانشگاهیان است.
معرفی مدیریت امور فرهنگی
اطلاعات بیشتر
انجمن های علمی دانشجویی
اطلاعات بیشتر
تشکل‌های اسلامی دانشجویی
اطلاعات بیشتر
فنی و حرفه ای
اطلاعات بیشتر
کانون‌های فرهنگی و اجتماعی
اطلاعات بیشتر
نشریات دانشجویی
اطلاعات بیشتر

اخبار و اطلاعیه‌های معاونت فرهنگی و اجتماعی