صفحه اصلی
اطلاعيه شماره 5 ستاد انتخابات انجمن های علمی دانشجویی
  • 754471 بازدید

با توجه به برگزاری انتخابات انجمن های علمی دانشجویی و اعلام نتایج آن به اطلاع اعضای شورای مرکزی انجمن های علمی می رساند، جهت انجام فرایند تکمیلی تایید انجمن های علمی باید مراحل زیر صورت پذیرد.


1- برگزاری جلسه اعضای شورای مرکزی انجمن 
2- انتخاب دبير انجمن  
3- تکميل فرم صورت جلسه انتخاب دبير انجمن  
 4- تائيد مسئول فرهنگی دانشکده
5-  ارسال فرم يا به صورت حضوري به اداره انجمن های علمی دانشجويی واقع در معاونت فرهنگی و اجتماعی يا به صورت ايميل به آدرس anjomanelmi@sbu.ac.ir​​​​​​​

 راهنمای تکميل فرم صورت جلسه انتخاب دبير انجمن علمی

راهنماي تکميل فرم پيشنهادي استاد مشاور انجمن مراحل انجام به شرح زیر می باشد.
1-  پيشنهاد 3 نفر از اعضاي هيات علمي مرتبط
2-  تائيد مسئول فرهنگي دانشکده  
3- ارسال فرم توسط مسئول فرهنگي به معاونت فرهنگي و اجتماعي

فرم صورتجلسه انتخاب دبیر

فرم پيشنهاد استاد مشاور

 

 

افزودن نظرات