صفحه اصلی
برگزاری دوره آموزشی spss در مرکز فنی و حرفه ای دانشگاه
  • 63378 بازدید

SPSS مخفف كلمات Statistical Plachage for the Social Science كه به معنای نرم افزار آماری برای علوم اجتماعی است. بنابراین این نرم افزار ابتدا برای محاسبات آماری محققان علوم اجتماعی نوشته شده بود ولی با پیشرفت علم آمار و كامپیوتر این نرم افزار نیز قابلیت های خود را افزایش داد و اكنون به نرم افزاری تبدیل شده است كه تقریبا تمام نیازهای محاسبات آماری هر نوع طرح تحقیقاتی و آماری را برآورده می نماید.
این نرم‌افزار توسط پژوهشگران بازار و داد و ستد، پژوهشگران سلامتی، شرکت‌های نقشه‌برداری، دولتی، پژوهشگران آموزشی، سازمان‌های بازاریابی و غیره به کار می‌رود.
افزون بر تحلیل‌های آماری، مدیریت داده‌ها و مستندسازی داده‌ها نیز از ویژگی‌های نرم‌افزار هستند. 
این دوره آموزشی در هر نیمسال تحصیلی در قالب 30 ساعت آموزش به صورت آنلاین و حضوری  به صورت پروژه محور و عملیاتی در مرکز فنی و حرفه ای دانشگاه شهید بهشتی تدریس می‏شود.
مهارت پیش نیاز این استاندارد کارور عمومی رایانه شخصی(ویندوز) می باشد..
در پایان دوره مهارت آموزان جهت دریافت مدرک دو زبانه فنی و حرفه ای به آزمون کتبی و عملی سازمان فنی و حرفه ای کشور معرفی می شوند.
سرفصلهای آموزش نرم افزار اس پی اس اس SPSS سطح ۱
مفاهیم اولیه ، آشنایی با ساختار نرم افزار SPSS، ورود داده ها و تعریف متغیرها، محاسبه و ترسیم جداول فراوانی، شاخص های آمار توصیفی، توزیع نرمال و کجی و کشیدگی، آزمون های مقایسه و میانگین ها، رسم نمودار در SPSS، آشنایی با روش های ناپارمتریک، آشنایی با ضرایب همبستگی، آزمون مجذور کای و شاخص های مربوطه آشنایی با روش های رگرسیون خطی
سرفصلهای دوره نرم افزار اس پی اس اس SPSS سطح ۲
آزمون فرضیه، محاسبات رگرسیونی، تحلیل واریانس، تحلیل مسیر و مدل های علمیValidity ،  Reliability محاسبات تجزیه کلاستر
شایستگی هایی شغلی :
توانايي كار با محيط نرم افزار SPSS ، توانايي كار با منوي FILE ، توانايي انجام عمليات ويرايش توسط منو EDIT ، توانايي انجام عمليات بر روي داده ها توسط منوي DATA ، توانايي كار با منوي TRANSFORM، توانايي انجام عمليات آماري توسط منو STATISTICS و توانايي ايجاد نموادر توسط منو GRAPH مهارت آموزان در آزمون عملی و کتبی فنی و حرفه ای مورد سنجش قرار می گیرد.
شرح شغل:
رايانه كار درجه 1 نرم افزار آماري SPSS کسی است که علاوه بر مهارت یارانه کار درجه 2 نرم افزار آمار SPSS
بتواند از عهده انجام عمليات آماري بر روي داده ها و ترسيم و چاپ نمودارها برآید.

 

افزودن نظرات