صفحه اصلی
برگزاری صد و بیست و هفتمین جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی
  • 61340 بازدید

صد و بیست و هفتمین جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی روز دوشنبه 27 فروردین ماه در سالن جلسات معاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار شد. دکتر فاضل جهانگیری، معاون فرهنگی و اجتماعی به عنوان رئیس کمیته، دکتر محمدرضا نخعی، مدیر امور فرهنگی به عنوان دبیر کمیته، دکتر امیرحسن نیازپور، عضو هیئت‌ علمی دانشکده حقوق به عنوان عضو حقوقدان دکتر مریم جلالی، عضو هیئت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی و خانم ها ساداتی و عدل‌زاده و آقای حکمت نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشگاهی در جلسه مذکور حضور داشتند. در این جلسه درخواست‌های مربوط به صدور مجوز نشریه (معنا و آنتن) و تغییرات در نشریات (هبوط، شاخص، کارنامه تاریخ، زمین ما، چکامه، pppc) که از طریق سامانه نشریات دانشگاهی ارسال شده بود، بررسی و تأیید شد. در ادامه گزارشی از روند انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات در اسفند ماه 1402 ارائه و درباره روند داوری و اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره داخلی نشریات دانشجویی تصمیم‌گیری شد. در این جلسه همچنین از اعضای دانشجویی پیشین کمیته ناظر (آقایان رحمتی و تقی زاده و خانم منصفی) تجلیل به عمل آمد و اعضای دانشجویی جدید (خانم ها ساداتی و عدل زاده و آقای حکمت) معارفه شدند.

افزودن نظرات