صفحه اصلی
سیزدهمین شماره از ماهنامه صوتی «رادیو کیمیاگر»منتشر شد
  • 1560 بازدید

سیزدهمین شماره از ماهنامه صوتی «رادیو کیمیاگر» به صاحب امتیازی انجمن علمی شیمی و علوم نفت منتشر شد.

مدیر مسئول: امیرمحمد یعقوبی

سردبیر: آرش محمدیون

افزودن نظرات