صفحه اصلی
صدو بیست و سومین جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی برگزار شد
  • 54002 بازدید

صدو بیست¬ و سومین جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی روز چهارشنبه 3 آبان ماه در سالن جلسات معاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار شد.
 دکتر فاضل جهانگیری، معاون فرهنگی و اجتماعی به عنوان رئیس کمیته، دکتر محمدرضا نخعی مدیر امور فرهنگی به عنوان دبیر کمیته، حجت الاسلام صدیقی نماینده نهاد رهبری، دکتر جلالی عضو هیئت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی و آقایان رحمتی و تقی زاده نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشگاهی در جلسه مذکور حضور داشتند.
در این جلسه درخواست¬های ارائه شده مبنی بر صدور مجوز امتیاز (نشریه پردازه) و تغییر در اطلاعات نشریات (مصباح، کاوش های قرآنی، دانشجو سلام، راه ناتمام، بهشت، حوض علوم) و نیز اختصاص فضا تحت عنوان «خانه نشریات» با اهدافی نظیر نقد و بررسی نشریات منتشر شده، مورد بررسی و موافقت قرار گرفت.  

 

افزودن نظرات