صفحه اصلی
زمانبندی انتخابات تعیین نمايندگان کمیته ناظر بر نشریات
  • 14259 بازدید

زمانبندی انتخابات تعیین نمايندگان کمیته ناظر بر نشریات

زمانبندی انتخابات تعیین نمايندگان مدیران مسئول نشریات در کمیته ناظر به ترتیب زیر از طرف اداره نشریات مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی بیان شد:

 

شرایط عضویت دانشجویان در کمیته اجرایی و هیات نظارت بر انتخابات

فعال نشریاتی، اعم از صاحبان امتیاز، مدیران مسوول، سردبیران، اعضا هیئت تحریریه و کلیه افرادی که در نشریات به هر نوعی فعالیت می کنند

مطالعه مواد سه، چهار و پنج شیوه نامه توصیه می شود.

 

شرایط کاندیداتوری

مدیرمسوول نشریه فعال باشد.

واحد درسی یا پایان نامه و یا رساله داشته باشد

مواد شش، هفت و هشت برای مطالعه شرایط مذکور پیشنهاد می گردد.

 

شرایط رای دهندگان

مدیرمسوول نشریه فعال باشند.

فارغ‌التحصیل یا اخراج نشده باشد.

محرومیت از تحصیل و یا انصراف وی از تحصیل، قطعی نشده باشد.

 

 

فایل پی دی اف شیوه نامه‌ برگزاری انتخابات‌ در کانال موجود است و از طريق جستجو فایل مربوطه‌ را دانلود و مطالعه کنید

  لطفا جهت درخواست عضویت در کمیته های مذکور و ثبت نام کاندیدایی و سایر موارد به صفحه خود در سامانه نشریات دانشگاهی مراجعه کنید

Apmsrt.ir

 

 

لطفا جهت ثبت نام برای عضویت در کمیته های اجرایی و هیات نظارت بر انتخابات و اعلام کاندیداتوری به صفحه خود در سامانه مدیریت نشریات دانشگاهی مراجعه نمائید.

 

سپس از سمت چپ گزینه انتخابات و بعد انتخابات دانشگاه را انتخاب و با کلیک روی آن صفحه ضمیمه شده را مشاهده خواهید کرد. برای ثبت نام در هر قسمت همان را انتخاب و ادامه دهید.

 

✅ شیوه نامه برگزاری انتخابات تعیین نمايندگان مدیران مسئول.pdf✅ شیوه نامه برگزاری انتخابات تعیین نمايندگان مدیران مسئول.pdf