صفحه اصلی
بیست و هفتمین سوال مسابقه هفتگی فرهنگی
  • 21605 بازدید

بیست و هفتمین سوال مسابقه هفتگی فرهنگی

به مناسبت روز دانشجو

 

سوال هفته: 

مهم ترین خصوصیت جنبش دانشجویی چیست ؟
 الف-  آ رمان گرایی در مقابل مصلحت گرایی
 ب-  آ زادی و رهایی از وابستگی های گوناگون حزبی و سیاسی و نژادی و امثال اینها
 ج-  در مقابل مظاهری که از نظر فطرت انسانی زشت است مثل ظلم، زورگویی، تبعیض،بی عدالتی، تقلب، دورویی و نفاق حساسیت منفی دارد و آ ن را دفع میکند.
د- این حرکت دانشجویی و این پدیده ذاتی محیط دانشگاه این است که بر این حرکت فقط احساسات حکومت نمی کند ؛ بلکه ضمن اینکه احساسات هست، منطق و تفکر و بینش وتحصیل و میل به فهمیدن و تدقیق هم در آ ن وجود دارد؛ 

منبع: کتاب نکته های ناب

 

جایزه برنده به مبلغ 300000 هزار تومان

- جواب مسابقه را همراه با اطلاعات شخصیتان در این فرم وارد نمایید

 


 

 


 

 

افزودن نظرات