صفحه اصلی
برنده بیست و هفتمین مسابقه هفتگی فرهنگی
  • 22419 بازدید

برنده بیست و هفتمین سوال مسابقه هفتگی فرهنگی


آقای محمد خسروی طناک دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تربیتی

 

پاسخ مسابقه:

به استناد صفحه ۷۹ کتاب نکته های ناب، مهمترین ویژگی جنبش دانشجویی این است که در مقابل مظاهری که از نظر فطرت انسانی زشت است مثل ظلم، زورگویی، تبعیض،بی عدالتی، تقلب، دورویی و نفاق حساسیت منفی دارد و آن را دفع می کند.

 


 

 


 

 

افزودن نظرات