صفحه اصلی
حضور کانون گردشگری دانشگاه شهید بهشتی در نمایشگاه بین المللی گردشگری
  • 64922 بازدید

امسال نخستین باری است که گروه‌های دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری حضور داشتند . کانون گردشگری به همراهی انجمن علمی زمین شناسی و کانون محیط زیست به عنوان نماینده دانشگاه در این نمایشگاه حضور داشتند.

این نمایشگاه از 18 الی 21 بهمن ماه در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران دایر بود.

در بازدید مسئولین محترم وزارت عتف از غرفه دانشگاه شهید بهشتی در خصوص چالش های حوزه گردشگری در دانشگاه ها به بحث و تبادل نظر پرداخته شد.

همچنین در تاریخ 19 بهمن ماه،  دکتر محمدرضا نخعی، مدیر فرهنگی و اجتماعی از غرفهٔ دانشگاه در نمایشگاه بین المللی باردید کردند و پس از صحبت‌های انجام شده با دانشجویان حاضر در غرفه،  بر توجه بیشتر به فعالیت‌های علمی حوزهٔ گردشگری در دانشگاه تاکید شد.

افزودن نظرات