صفحه اصلی
بازدید از پالایشگاه و مراکز صنعتی استان هرمزگان برگزار شد
  • 83581 بازدید

اردوی علمی راهیان پیشرفت به مقصد خلیج فارس ویژه دانشجویان فنی و مهندسی پردیس شهید عباسپور به همت بسیج دانشجویی آن پردیس برگزار شد. در این اردوی 4 روزه که از دستاوردهای کشتی‌سازی، پالایشگاه ستاره خلیج فارس، ساخت سکوهای استخراج نفت، ناو شهید مهدوی تنگه هرمز و قلعه پرتغالی‌ها و ساحل سرخ جزیره هرمز بازدید شد. 50 نفر از دانشجویان پسر در تاریخ 2 الی 6 بهمن و 40 نفر از  دانشجویان دختر از 20 الی 24 بهمن ماه 1401 حضور داشتند.

افزودن نظرات