صفحه اصلی
بازدید از شرکت دانش بنیان و شتاب دهنده پرسیس ژن
  • 58641 بازدید

 بازدید از شرکت دانش بنیان و شتاب دهنده پرسیس ژن اولین بازدید از مجموعه بازدید های انجمن علمی زیست شناسی دانشگاه شهید بهشتی در راستای رشد دیدگاه صنعتی دانشجویان و آشنایی با آینده صنعتی رشته زیست‌شناسی با همراهی جناب آقای دکتر طالبی سه شنبه دوم اسفندماه 1401 برگزار شد.

افزودن نظرات