صفحه اصلی
معرفی سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه شهید بهشتی
  • 32122 بازدید

سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه شهید بهشتی به منظور ارتقا سطح عملکرد دانشگاه و بهبود کیفیت خدمات ارائه شده به دانشجویان با شعار «بیایید با هم دانشگاهی شایسته داشته باشیم» به همت معاونت اداری و مالی دانشگاه و با گروه مطالعات و ارزیابی فرهنگی و اجتماعی راه اندازی شد.

 

 

افزودن نظرات