صفحه اصلی
یازدهمین شماره گاهنامه علمی دانشجویی «شاخص» منتشر شد.
  • 135229 بازدید

یازدهمین شماره گاهنامه علمی دانشجویی «شاخص» به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی منتشر شد.

مدیر مسئول: محمدامین رفعتی           سردبیر: امیررضا نوبخت

در این شماره می­خوانید:

توسعه پایدار/ امیررضا نوبخت   

تغییرات اقلیمی، رشد اقتصادی، سرمایه داری و دولت؛ چه باید کرد؟/ علی ارومیه ای          

تعرفه های گمرکی محیط زیستی می توانند متحول کننده باشند/ سبحان خسروی زاده  

 بلایای طبیعی/ بهینا فتوحی        

چرایی ارتکاب جرم از منظر اقتصاد/ سیده زهرا صید 

اقتصاد رفتاری در مسیر توسعه صنعت بیمه/ فاطمه جمور               

در باب نقد اقتصاد رفتاری/ آیسان عدل زاده، مبین حیران

دانلود فایل
افزودن نظرات