صفحه اصلی
ششمین همایش بین المللی اربعین برگزار می شود.
  • 24089 بازدید

ششمین همایش بین المللی اربعین با موضوع اربعین؛ همبستگی ملی، همگرایی اسلامی و مقاومت جهانی برگزار می شود:

 

محورهای همایش:

اربعین؛ سیاست و روابط بین الملل

اربعین؛ مطالعات فرهنگی - اجتماعی

اربعین، مطالعات مدیریتی - اقتصادی

اربعین؛ الهیات و فلسفه

اربعین؛ هنر و ادبیات

اربعین؛ روانشناسی و سلامت

اربعین و علوم ارتباطات

اربعین و تجربه زیسته

 

تاریخ دریافت چکیده: 1 تا 31 تیرماه 1402

تاریخ پذیرش نهایی مقالات : 1 تا 31 مردادماه 1402

تاریخ برگزاری همایش : 20 شهریورماه 1402

محل برگزاری : دانشگاه علامه طباطبایی- دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 

برای دریافت توضیحات تفصیلی به سایت همایش مراجعه شود.

افزودن نظرات