صفحه اصلی
کاروان دانشجویی خواهران دانشگاه شهید بهشتی راهی پیاده روی اربعین شدند.
  • 132375 بازدید

کاروان دانشجویی سلام با حضور جمعی از خواهران دانشجو و به همت هیئت الهادی(ع)  دانشگاه شهید بهشتی پردیس شهید عباسپور، با بدرقه جمعی از دانشگاهیان در تاریخ دوشنبه 6 شهریور 1402 عازم پیاده روی اربعین شدند.

افزودن نظرات