صفحه اصلی
کارگروه پشتیبانی و نظارت بر عملکرد انجمن های علمی دانشجویی تشکیل و اعضای آن معرفی گردید
  • 53626 بازدید

مطابق آیین نامه تاسیس و فعالیت انجمن های علمی و اتحادیه های انجمن های علمی دانشجویی وزارت عتف مبنی بر ضرورت تشکیل کارگروه پشتیبانی و  نظارت بر عملکرد انجمن های علمی، این کارگروه ایجاد و اعضای حقوقی و حقیقی کارگروه معرفی گردید.

اعضای حقوقی:

1.         رئیس دانشگاه – جناب آقای دکتر سید محمودرضا آقامیری با سمت رئیس کمیته حمایت و نظارت

2.         معاون فرهنگی و اجتماعی – جناب آقای دکتر فاضل جهانگیری با سمت دبیر کمیته حمایت و نظارت

3.         معاون پژوهش و فناوری - سرکار خانم دکتر سیده مهری حمیدی سنگدهی،

4.         مدیر فرهنگی و اجتماعی- جناب آقای دکتر محمدرضا نخعی،

5.         مدیرکل امور آموزشی  - جناب آقای دکتر مهدی جهانفر؛

6.         مدیر خدمات دانشجویی - جناب آقای دکتر غلامرضا شمس؛

7.         مدیر پشتیبانی پژوهش و فناوری  - جناب آقای دکتر حسن رضادوست؛

همچنین ریاست محترم دانشگاه در احکامی جداگانه نمایندگان اساتید مشاور و دبیران انجمن های علمی دانشجویی را به عنوان اعضای حقیقی انتصاب کردند.

8.         اساتید مشاور انجمن های علمی: سرکار خانم دکتر زهرا جهان بخشی عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و آقایان دکتر یاسر نیک پیمان عضو هیات علمی دانشکده علوم زمین، دکتر روح الله سرافراز هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

9.       نمایندگان دانشجویی انجمن های علمی دانشجویی - آقایان علی سعادتی، عرفان ولی پور و خانم مطهره پورحسن

در متن این احکام آمده است:

به موجب این حکم، برای یک دورۀ یک سالۀ به عنوان نماینده اساتید مشاور/ نمایندگان دانشجویی انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه منصوب می‏شوید. امید می‌رود در انجام وظایف زیر در جهت تقویت انجمن های علمی دانشگاه کوشا باشید:

1-    سیاست گذاری و تعیین خط مشی‌های کلان انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه در چارچوب سیاست توسعه علمی کشور؛

2-    برنامه‌ریزی و هماهنگی مسائل بنیادین و مستمر انجمن‌های علمی دانشجویی؛

3-    بررسی و تصویب برنامه‌های پیشنهادی انجمن‌های علمی دانشجویی در سطح فرادانشگاهی، ملی یا بین‌المللی؛

4-    پیشنهاد بودجۀ سالیانۀ انجمن‌های علمی دانشجویی به ریاست دانشگاه بر اساس ارائه برنامه‌های مدون انجمن‌ها به مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی.

5-    نظارت برحسن علمکرد انجمن‌های علمی در چارچوب قوانین و مقررات و رسیدگی به شکایات، تخلفات و حل اختلافات؛

 

افزودن نظرات