صفحه اصلی
شماره اول فصلنامه علمی _دانشجویی نانورامیک در آذر ماه ۱۴۰۰ منتشر شد
  • 46392 بازدید

نشریه نانورامیک از نشریات دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی است. امتیاز این نشریه متعلق به انجمن علمی-دانشجویی نانو و هدف آن معرفی نانو و کاربردهای آن است.
اولین شماره این نشریه در آذر ماه ۱۴۰۰ به صورت الکترونیکی منتشر شد و در دسترس علاقه مندان قرار گرفت.
خانم دکتر رویا صدقی مدیر مسئول این نشریه علمی هستند. رضا بیرانوند، مهتا موذن زاده، نرگس بامداد، فاطمه قزوینیان اعضای تحریریه این شماره از نشریه بودند و حسین حمزه نیز به عنوان صفحه آرا با مجموعه همکاری داشته است. 

دریافت فایل الکترونیکی نشریه :

دانلود فایل
افزودن نظرات