صفحه اصلی
کارگاه آموزشی یک روزه روزنامه‌نگاری در نشریات دانشجویی برای مسئولین حوزه نشریات دانشگاه برگزار گردید
  • 1253 بازدید

کارگاه آموزشی یک روزه روزنامه‌نگاری در نشریات دانشجویی برای مسئولین حوزه نشریات دانشگاه برگزار گردید.

کارگاه آموزشی یک روزه روزنامه‌نگاری در نشریات دانشجویی در روز پنجشنبه 10 آذر ماه 1401 از ساعت 8:30 الی 16:30 در سالن ناصرخسرو دانشکده ادبیات با تعداد 70 نفر از دانشجویان مسئول در حوزه‌ی نشریات دانشگاه و با ارائه جناب آقای دکتر احمد کارخانه مدرس، دکترای علوم ارتباطات اجتماعی با گرایش روزنامه‌نگاری توسط کارشناسان نشریات دانشگاه و پردیس شهید عباسپور برگزار گردید.

 

افزودن نظرات